Dějepis a vlastivěda jinak

PODÍVEJTE se, jak si žáci 4. až 9. tříd v pondělí 7. dubna 2014 doplnili svoje poznatky z vlastivědy a dějepisu na téma Přemyslovci. Pořad přibližil žákům zábavnou a jejich věku přístupnou formou důležité momenty našich dějin. Vystoupení probíhalo formou hraných scének a dialogů mezi historickými postavami.
Žáci se dozvěděli o významných osobnostech a událostech daného historického období, roli šlechtice ve společnosti, módě,
vojenství a dalších typických atributech té doby. Sami se i stali součástí děje.
V tomto představení se podívali na počátek českého státu a poznali jeho zakladatele – rod Přemyslovců.
Neviděli mýtické zakladatele rodu, ale poznali ty, kteří byli historicky doloženi. Přiblížena jim byla legenda o sv. Václavovi, dále tři bratři – Boleslav III., Jaromír a Oldřich, kteří málem způsobili zánik českého knížectví.
Představen byl také hrdinný Břetislav (zvaný též český Achilles).
Na závěr všichni zvednutím ruky slíbili, že nebudou k řešení svých neshod využívat hrubou sílu, ale budou se snažit se domluvit. Tak nezapomeňte. 🙂

Virtuální prohlídka