Školní psycholožka

Psycholog na škole – 2019

Jsme rádi, že od září 2019 máme opět ve škole školní psycholožku PhDr. Alenu Šustrovou. Vyhrazené dny jsou úterý a čtvrtek pro objednané žáky mezi 8:00 až 12:00 hodin. Pokud má žák problém, který by rád řešil bez předchozího objednání, lze v tyto dny o velké přestávce. kontakt e-mail: alena.sustrova@klicperka.cz telefonické objednání přes výchovnou poradkyni […]

Školní psycholožka – 2015

PaedDr. Anna Chaloupková bude naší školní psycholožkou i pro tento školní rok 2015-2016. Cílem práce školní psycholožky je pomáhat žákům zvládat jejich školní nebo osobní problémy. Zároveň je k dispozici učitelům a rodičům, kdy společně mohou hledat optimální řešení ve vzdělávacích i výchovných procesech. Neméně důležitou složkou její činnosti je i působení preventivní při předcházení vztahovým problémům […]

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

V průběhu prázdnin nás potěšila zpráva z Královéhradeckého kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK schválená na program zaměřený na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže. Pro naše šesťáky chystáme každoročně výjezdní adaptační pobyt. V rámci projektu TYMYJÁn nabízí žákům, aby se na základě vlastních přímých zkušeností, zážitků a prožitků mimo […]

Školní psycholožka

PaedDr. Anna Chaloupková je naší novou školní psycholožkou. Protože již u nás před lety působila, víme, že v případě potřeby bude vaše dítě svěřeno do těch nejlepších rukou. Cílem práce školní psycholožky je pomáhat žákům zvládat jejich školní nebo osobní problémy. Zároveň je k dispozici učitelům a rodičům, kdy společně mohou hledat optimální řešení ve […]

Školní psycholožka

Mgr. Eva Marie Podaná je naší školní psycholožkou. Pomáhá žákům zvládat své školní nebo osobní problémy a rodičům i učitelům najít optimální řešení se vzděláváním i výchovou dětí. Její působení je i preventivní, abychom předešli vztahovým problémům ve třídních kolektivech, v případě nastalých konfliktů je pomoci vyřešit atp. Ve škole je každé úterý a rozvrh […]

Virtuální prohlídka

Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov