Výchovné poradenství, prevence

Nabídka služeb PPP a SPC HK

Vážení rodiče, přikládáme nabídku aktuálních služeb pracovníků Pedagogicko-psychologické poradny v Hradci Králové a také metodika prevence, paní Mgr. Jitky Musilové, která v PPP HK působí. S ohledem na současnou situaci služby aktualizovali a rádi by Vás o  nich informovali.

Psycholog na škole – 2019

Jsme rádi, že od září 2019 máme opět ve škole školní psycholožku PhDr. Alenu Šustrovou. Vyhrazené dny jsou úterý a čtvrtek pro objednané žáky mezi 8:00 až 12:00 hodin. Pokud má žák problém, který by rád řešil bez předchozího objednání, lze v tyto dny o velké přestávce. kontakt e-mail: alena.sustrova@klicperka.cz telefonické objednání přes výchovnou poradkyni […]

Přednáška „Sex, AIDS a vztahy“ pro osmáky

V prosinci se třídy 8. A a 8. B zúčastnily přednášky s názvem Sex, AIDS a vztahy. Přednáška se konala v rámci preventivních akcí, které se u nás pravidelně konají. Ptali jsme se některých žáků, co se jim líbilo a co je zaujalo. Většina odpověděla, že je zaujala první část přednášky, kde se dozvěděli informace […]

Přijímací řízení na střední školy 2016

Od 22. dubna 2016 budou střední školy zveřejňovat výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017. Pokud je Vaše dítě přijato na střední školu, nezapomeňte na lhůtu 10 pracovních dnů, po kterou je nutné odevzdat na SŠ zápisový lístek. Zápisový lístek lze uplatnit jenom jednou, nelze ho libovolně přenášet na různé střední školy. Pouze v případě, […]

Informace k přijímacímu řízení

Deváťáci obdrželi přihlášky Spolu s pololetním vysvědčením dostali žáci devátých tříd formulář zápisového lístku (odevzdávají na SŠ, na kterou jsou přijati a chtějí na ni nastoupit) a dva tiskopisy přihlášky. O způsobu vyplňování byli poučeni, mohou si ho připomenout i v Atlase školství. Přesto zde raději shrnu základní body postupu a odpovědi na časté dotazy. […]

Školní psycholožka – 2015

PaedDr. Anna Chaloupková bude naší školní psycholožkou i pro tento školní rok 2015-2016. Cílem práce školní psycholožky je pomáhat žákům zvládat jejich školní nebo osobní problémy. Zároveň je k dispozici učitelům a rodičům, kdy společně mohou hledat optimální řešení ve vzdělávacích i výchovných procesech. Neméně důležitou složkou její činnosti je i působení preventivní při předcházení vztahovým problémům […]

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

V průběhu prázdnin nás potěšila zpráva z Královéhradeckého kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK schválená na program zaměřený na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže. Pro naše šesťáky chystáme každoročně výjezdní adaptační pobyt. V rámci projektu TYMYJÁn nabízí žákům, aby se na základě vlastních přímých zkušeností, zážitků a prožitků mimo […]

Výchovné poradenství (2014-2015)

Výchovný poradce pro 1. stupeň – Kateřina Němečková (katerina.nemeckova@klicperka.cz) Jejím úkolem je zejména práce s integrovanými žáky, zajišťuje vyšetření, spolupracuje s poradnou a je nápomocna při řešení problémů s dětmi n 1. stupni. Výchovný poradce pro 2. stupeň – Martina Havlíková       (martina.havlikova@klicperka.cz) Působí jako poradce v oblasti volby povolání, připravuje podklady pro práci […]

Školní psycholožka

PaedDr. Anna Chaloupková je naší novou školní psycholožkou. Protože již u nás před lety působila, víme, že v případě potřeby bude vaše dítě svěřeno do těch nejlepších rukou. Cílem práce školní psycholožky je pomáhat žákům zvládat jejich školní nebo osobní problémy. Zároveň je k dispozici učitelům a rodičům, kdy společně mohou hledat optimální řešení ve […]

Přijímací řízení ve školním roce 2013-2014

PŘIJÍMACÍ řízení:  každý žák může podat celkem 2 přihlášky (1 přihláška = 1 obor) ODESÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK  do 30. listopadu 2013 do oborů s talentovou zkouškou  do 15. března 2014 do ostatních oborů  přihlášky neposílá ZŠ, ale zákonný zástupce žáka (nejlépe doporučeně, lze doručit i osobně) řediteli příslušné školy CO POSKYTUJE ZŠ […]
1. stránka z celkem 212

Virtuální prohlídka

Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov