Školská rada

Volby do školské rady

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Složení: 3 zástupci pedagogických pracovníků, 3 jmenovaní zřizovatelem, 3 zástupci zvolení zákonnými zástupci žáků. Funkční období členů školské rady […]

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 23. 3. 2011

  Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 23. 3. 2011   Přítomni: Bohdana Tomešová, RNDr. Hana Ryglová, Milan Eibl, Petra Ryplová, MUDr. Vladimír Kulich, Marcela Vokálová, ing. Pavel Vodák   Omluveni: Bc. Jana Omastová, Dagmar Nováčková Host: ředitel školy RNDr. Miroslav Janoušek Program: Rozpočet školy Zápis do prvních tříd Akce […]

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 4. 11. 2010

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 4. 11. 2010   Přítomni: Hana Ryglová; Milan Eibl; MUDr. Vladimír Kulich; ing. Pavel Vodák; Bohdana Tomešová; Dagmar Nováčková Omluveni: Bc. Jana Omastová; Petra Ryplová; Marcela Vokálová   Program: 1)      Schvalování výroční zprávy ředitele školy 2)      Prohlídka školy a vedlejší budovy 3)      Informace o […]

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 11. 3. 2010

  Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 11. 3. 2010       Přítomni: Bohdana Tomešová, Dagmar Nováčková,  RNDr. Hana Ryglová, Milan Eibl, Petra Ryplová, MUDr. Vladimír Kulich, Marcela Vokálová, ing. Pavel Vodák   Omluveni: Bc. Jana Omastová   Host: ředitel školy RNDr. Miroslav Janoušek         Program: […]

Schůzka členů školské rady ze dne 5.11. 2009

Zápis ze školské rady konané dne 5. 11. 2009. Přítomni: Bohdana Tomešová, Dagmar Nováčková,  Mgr. Hana Ryglová, Milan Eibl, Petra Ryplová Omluveni: Bc. Jana Omastová, ing. Pavel Vodák, MUDr. Vladimír Kulich, Marcela Vokálová Host: ředitel školy RNDr. Miroslav Janoušek   Program: Schválení dokumentů školy Projednání rozpočtu školy Diskuse Prohlídka zrekonstruovaných učeben   1)      Dokumenty školy (ŠVP Rohovín, školní a klasifikační řád) byly schváleny […]

Schůzka členů školské rady ze dne 12.10. 2009

V pondělí 12. 10. 2009 se sešla školská rada. Zápis ze zasedání můžete nalézt ZDE.

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 30. 10. 2008

Dne 30. října 2008 se poprvé sešla nově zvolená školská rada. Jejími členy jsou: Bc. Jana Omastová, MUDr. Vladimír Kulich, Ing. Pavel Vodák (zástupci zřizovatele), Bohdana Tomešová, Marcela Vokálová, Dagmar Nováčková (zástupci rodičů), RNDr. Evžen Müller, Mgr. Milan Eibl, Milena Klozová (zástupci pedagogů). Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 30. […]

Zápis z mimořádného zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 12. 2. 2008

Přítomni: p. Musilová, p. Novotná, p. Omastová, p. Štoček, p. Kohoutová, p. Kopecká, p. Polda Omluveni: p. Němec, p. Hruška Host: p. Janoušek Program: 1. Seznámení s návrhem koncepce rozvoje základního školství – výchozí stav 2. Komentář p. ředitele k jednotlivým bodům 3. Diskuze nad výchozím stavem 4. Seznámení se čtyřmi variantami řešení 1. vyrovnání […]

Složení školské rady

Na základě zákona 561/2004 vznikla 25. října 2005 na naší škole Školská rada, která se stává díky svému složení (3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci rodičů a 3 zástupci učitelů) výrazným pomocníkem vedení školy ke zlepšení kvality školy. Rada schvaluje, projednává dokumenty školy, vyjadřuje se ke všem problémům školy. Předseda: p. Němec (rodič) Místopředseda: Mgr. Roman Polda (pedagog) členové: p. Hruška (jmenován […]
4. stránka z celkem 41234

Virtuální prohlídka

Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov