Školská rada

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 29. 5. 2018

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 29. 05. 2018 [...]

Volby do školské rady

Na třídních schůzkách dne 17. dubna 2018 proběhla volba zákonných zástupců do školské rady. Navrženými kandidáty na členy školské rady byli: Oldřich Forman (získal 46 hlasů), Magda Jirešová (získala 53 hlasy), Veronika Kořínková (136 hlasů), Štěpánka Mocková (136 hlasů) a Hana Pospíšilová (108 hlasů). Celkem bylo odevzdáno 171 platných hlasovacích lístků. Školská rada je volena […]

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 18. 11. 2015

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 18. 11. 2015 [...]

Facebooková skupina pro rodiče žáků Klicperky

Pro rodiče žáků školy byla nově založena facebooková skupina. Tato skupina je uzavřená a mají na ni přístup všichni rodiče žáků ZŠ Klicperova. Není tedy určena pro širokou veřejnost, ani pro žáky a učitele školy [...]

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 14. 5. 2015 [...]

Složení školské rady

Na třídních schůzkách dne 14. dubna 2015 proběhla volba zákonných zástupců do školské rady. Navržené kandidátky na členky školské rady byly: Petra Fialová (získala 43 hlasů), Milena Klozová (získala 102 hlasů), Veronika Kořínková (108 hlasů) a Hana Pospíšilová (115 hlasů). Celkem bylo odevzdáno 127 platných hlasovacích lístků. Školská rada je volena na tříleté období a […]

Volby zákonných zástupců žáků do školské rady

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Složení: 3 zástupci pedagogických pracovníků, 3 zástupci jmenovaní zřizovatelem, 3 zástupci zvolení zákonnými zástupci žáků. Funkční období členů […]

Co je a co není školská rada?

Školská rada se skládá ze zástupců učitelů, zřizovatele školy (tj. Města Nový Bydžov) a rodičů žáků školy. Zástupci rodičů ve školské radě dohlížejí na to, jestli škola vzdělává a vychovává žáky ke spokojenosti nás, rodičů. Způsob vzdělávání a výchovy je popsán v několika dokumentech. Je to školní vzdělávací program, který nahradil dřívější „osnovy“ dané Ministerstvem školství, […]

2. zasedání školské rady 2013

V tomto školním roce 2013-2014 je svoláno již 2. zasedání školské rady. Termínem konání je čtvrtek 24. října 2013 od 16.30 hodin a místem učebna mediální v 1. patře hlavní budovy. Jedním z bodů jednání je výroční zpráva ředitele školy. Zápis z jednání je zde

1. Zasedání školské rady ve školním roce 2013-14

V tomto školním roce 2013-2014 je svoláno 1. zasedání školské rady na čtvrtek 29. 8. 2013. Rada se sejde v 16:00 v mediální učebně v 1. patře hlavní budovy. Hlavními body jednání jsou úprava školního řádu a úprava ŠVP Rohovín. Zápis z jednání je zde.
2. stránka z celkem 41234

Virtuální prohlídka

Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov