Školská rada

Volby zákonných zástupců žáků do školské rady

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Složení: 3 zástupci pedagogických pracovníků, 3 zástupci jmenovaní zřizovatelem, 3 zástupci zvolení zákonnými zástupci žáků. Funkční období členů […]

Co je a co není školská rada?

Školská rada se skládá ze zástupců učitelů, zřizovatele školy (tj. Města Nový Bydžov) a rodičů žáků školy. Zástupci rodičů ve školské radě dohlížejí na to, jestli škola vzdělává a vychovává žáky ke spokojenosti nás, rodičů. Způsob vzdělávání a výchovy je popsán v několika dokumentech. Je to školní vzdělávací program, který nahradil dřívější „osnovy“ dané Ministerstvem školství, […]

2. zasedání školské rady 2013

V tomto školním roce 2013-2014 je svoláno již 2. zasedání školské rady. Termínem konání je čtvrtek 24. října 2013 od 16.30 hodin a místem učebna mediální v 1. patře hlavní budovy. Jedním z bodů jednání je výroční zpráva ředitele školy. Zápis z jednání je zde

1. Zasedání školské rady ve školním roce 2013-14

V tomto školním roce 2013-2014 je svoláno 1. zasedání školské rady na čtvrtek 29. 8. 2013. Rada se sejde v 16:00 v mediální učebně v 1. patře hlavní budovy. Hlavními body jednání jsou úprava školního řádu a úprava ŠVP Rohovín. Zápis z jednání je zde.

Vyhodnocení dotazníku – 2. část

Přinášíme druhou část vyhodnocených otázek z dotazníku. V příloze naleznete vyhodnocenou otázku číslo 13. Co podle vás brání vašemu dítěti v dosahování lepších výsledků? Ve výsledcích se můžete podívat na vyjádření odpovědí po ročnících a podle počtu odevzdaných odpovědí a dále pak na celkové výsledky v procentech a podle počtu odevzdaných odpovědí. Podívejte se na výsledky ZDE.

Vyhodnocení dotazníku – 1. část

Na konci loňského školního roku (červen 2012) připravilo vedení školy na podnět školské rady dotazník pro rodiče žáků. Během prázdnin jsme dotazník vyhodnotili a závěry zaslali členům školské rady. Děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili a jsme rádi i za všechny připomínky, které zde zazněly. Rádi bychom Vás seznámili s vyhodnocením dotazníku a každý týden bychom […]

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 11. 10. 2012

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 11. 10.  2012   Přítomni: p. Pospíšilová, p. Bradnová, p. Svěcená, p. Neuman, p. Kulich, , p. Kovalská, p. Petr Mikšíček, p. Kateřina Němečková Omluveni: p. Vodák   Program: 1)      Schválení školního řádu 2)      Dotazník 3)      Žádost o navýšení příspěvku – ONIV 4)      Žádost […]

Schůzka školské rady a Klubu přátel Klicperky ZMĚNA!

NE v úterý 25. září 2012, ale ve čtvrtek 11. října 2012 od 16.00 hodin se uskuteční schůzka školní rady. Tentokráte se sejdeme ve školní kuchyňce (za multimediální učebnou) v I. patře. Schůzka představenstva Klubu přátel Klicperky se sejde 25. září 2012 od 17.00 hodin ve školní kuchyňce.

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 29. 5. 2012

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 29. 5. 2012   Přítomni:             p. Pospíšilová, p. Bradnová, p. Svěcená, p. Neuman, p. Kulich, p. Vodák, p. Kovalská p. Mikšíček, p. Němečková Omluveni: p. Kulich   Program: 1)      Volba předsedy školské rady 2)      Dotazník   Usnesení: Školská rada zvolila předsedkyní školské rady […]

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 25. 4. 2012

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 25. 4. 2012 Přítomni: p. Pospíšilová, p. Bradnová, p. Svěcená, p. Neuman, p. Kulich, p. Vodák, p. Kovalská Omluveni: p. Petr Mikšíček, p. Kateřina Němečková Program: 1)      Členové školské rady byli seznámeni s částí  školského zákona, který pojednává o činnosti školské rady 2)      Volba předsedy […]
2. stránka z celkem 41234

Virtuální prohlídka