Školní rok 2019-2020

Logická hra BRLOH 2020

Milí žáci, protože jsme si toho soutěžení a hraní na jaře moc neužili, je pro vás nachystána speciální edice soutěže. Tentokrát půjde o soutěž jednotlivců – BRLOH EXTRA. Ve čtvrtek 11.6. od 16:00 bude zveřejněno na webu zadání dvaceti příkladů. Na řešení budete mít tentokrát 150 minut. Soutěžit budete klasicky v kategoriích základních škol a […]

Sběr tříděného odpadu stále probíhá

Pokud jste doma shromáždili papírový nebo plastový tříděný odpad, pak jej můžete přivést na místo obvyklé. Zadní vrata na dvůr jsou odemčená. Pokud by nebyly volejte p. školníkovi: 602 814 225.

Informace k průběhu přijímacího řízení na SŠ dle pokynů MŠMT

Informace k průběhu přijímacího řízení na SŠ dle pokynů MŠMT • termín jednotné přijímací zkoušky (celostátní zadávané CERMATEM) pro čtyřleté obory – pondělí 8. června 2020, pro obory šestileté – úterý 9. června 2020 • náhradní termín pro jednotnou přijímací zkoušku je 23. 6. 2020 • termín školní přijímací zkoušky stanoví ředitel SŠ (v období […]

Přijímací zkoušky nanečisto 2020

12. května 2020 se do školních lavic vrátili někteří deváťáci. Sice je nečekala výuka v klasických třídách, museli dodržovat různá opatření, přesto se většina shodla na tom, že jim škola chyběla a těšili se. Budou se teď věnovat intenzivní přípravě na jednotné přijímací zkoušky, které jsou pro ně důležitým krokem v jejich budoucnosti. Na naší […]

Bližší informace k zahájení prezenční výuky přihlášených žáků 1. stupně

Informace je určená žákům 1. stupně: Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: – písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a – písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu […]

Zahájení přípravy na přijímačky pro 9. třídy

Od úterý 12. 5. 2020 je zahájena příprava na přijímací zkoušky pro přihlášené žáky 9. tříd. Bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek. Žáci budou mít vždy dvě hodiny matematiky a dvě hodiny mateřského jazyka. Podívejte se na rozvržení výuky: rozvrh 9. A a rozvrh 9. B. Žák bude zařazen pouze tehdy, pokud odevzdá […]

Vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně od 25. 5.

PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL pro žáky 1. stupně V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 Vážení rodiče, zasíláme základní informace k možnému nástupu žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020 (informace vychází z metodického pokynu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, které vydalo MŠMT 30. 4. 2020) […]

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020–2021

Od 14. do 30. 4. 2020 probíhal zápis žáků do 1. tříd tak trochu jinak – bez osobní přítomnosti dětí a v některých případech i rodičů. Dle novely školského zákona ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, […]

Příprava na přijímací zkoušky pro deváťáky

Vážení rodiče, v týdnu od 11. května 2020 je umožněna docházka do školy žákům 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Podmínky účasti žáků na tomto vzdělávání jsou: – žák bude konat přijímací zkoušku – vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, prohlášení o seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory – každý […]

Informace pro uchazeče na SŠ a jejich rodiče

Vzhledem k tomu, že střední školy v Královéhradeckém kraji budou zveřejňovat výsledky přijímacího řízení do oborů, v nichž se nekoná přijímací zkouška, již 22. 4. 2020, upozorňujeme Vás na následující skutečnosti: Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 8 kalendářní + 5 pracovních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky! Pokud má uchazeč podanou přihlášku jak […]
2. stránka z celkem 2012345...1020...Poslední »

Virtuální prohlídka

Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC