Školní rok 2019-2020

Přání od pedagogického sboru

Všem rodičům, prarodičům a přátelům školy přeje pěknou dovolenou se spoustou zážitků pedagogický sbor Klicperky. Jména pedagogického sboru dole. Dolní řada zleva: Nikola Klozová (asistentka), Ingrid Horvatová (asistentka), Adéla Tomášková (asistentka), Karolína Khorelová (učitelka 2. stupně), Miroslav Janoušek (ředitel školy), Adéla Štěpánková (učitelka 2. stupně), Lenka Králíčková (učitelka 1. stupně) […]

Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd – 2020

Přes všechna omezení se přeci jen mohlo v pondělí 29. 6. 2020 uskutečnit slavnostního vyřazení deváťáků (jejich FOTA). Tentokrát se konalo jinak než v předchozích letech. Místem konání byl malý sál Jiráskova divadla jen za účasti omezeného počtu přihlížejících. Do doprovodného kulturního vystoupení se zapojili téměř výhradně žáci 9. tříd – klávesy Tomáš Schovánek (9. […]

Odpoledne prvňáčků s rodiči_2020

PODÍVEJTE SE, jak jsme ve čtvrtek 25.6. společně oslavili konec školního roku. Sešli jsme se v zahradě obecního domu Mekka a v příjemné náladě oslavili první společně zvládnutý školní rok. Pro děti i rodiče byly připravené soutěže jako skákání v pytlích nebo slalom se svázanýma nohama. Zahráli jsme si i vybíjenou. Kdo chtěl, opekl si […]

Pozvánka na VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. tříd – 2020

Tak nakonec vyřazení žáků 9. tříd 2020 BUDE! Žáci 9. A a 9. B třídy a učitelé školy srdečně zvou rodiče žáků na slavnostní vyřazení absolventů školy, které se bude konat v pondělí 29. června 2020 od 10 hodin v malém sále (1. patro) Jiráskova divadla. Z důvodu stále ještě platných některých mimořádných opatření proběhne […]

Druháci na tajném výletě_2020

PODÍVEJTE SE, jak jsme dne 25. června 2020 vyrazili na tajný výlet. Nikdo nevěděl, kde bude cíl. Hned na začátku jsme se všichni rozlosovali do čtyř družstev a po cestě plnili úkoly. Cesta nám rychle utekla. Barevné fáborky nás dovedly až do Humburk. Zahráli jsme si vybíjenou všichni proti všem, opekli párky a pokračovali v […]

Změna pro žáky 1. stupně od 22. 5. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že od 19. června již nepokračuje distanční výuka, povedou práci školních skupin od 22. června učitelé prvního stupně. Domnívám se, že možná někteří z Vás by rádi uvítali nástup svých dětí do školy alespoň na posledních sedm dní, aby se mohli potkat se svojí třídní učitelkou. Z tohoto důvodu bych […]

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Při hodnocení žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020 budeme vycházet: a) z podkladů, které jsme získali za druhé pololetí v době, kdy přítomnost žáků ve škole nebyla zakázána (do 10. 3. 2020), b) podpůrně z podkladů získaných v rámci distančního vzdělávání (hodnotíme především snahu o pravidelnou práci, ochotu zapojit se, odevzdávání úkolů), zde musíme […]

Bližší informace k docházce žáků 2. stupně

PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL pro žáky 2. stupně V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 Vážení rodiče, zasíláme základní informace k nástupu žáků 2. stupně do školy od 8. 6. 2020. (informace vychází z doplněného metodického pokynu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, které vydalo MŠMT dne 27. 5. […]

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 2020

Oficiální schůzka s rodiči budoucích 1. tříd se bude konat v srpnu 2020. Individuální konzultace s rodiči proběhnou ještě v červnu 2020. Rodiče získají základní informace. Informace pro rodiče: Jdeme do školy 1. část a 2. část Zahájení školního roku se uskuteční v pondělí 1. září 2020. O jeho průběhu budou zákonní zástupci informováni na srpnové schůzce.

Zrušení ředitelského volna

Ředitelské volno ve dnech pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. 2020 se ruší. Vydání vysvědčení bude v úterý 30. 6. 2020. O jeho průběhu budeme informovat.
1. stránka z celkem 2012345...1020...Poslední »

Virtuální prohlídka

Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC