Informace o škole

Z historie naší školy

Nové změny nastaly ve školství školskými zákony z roku 1867 až 1869. Škola byla oddělena od církve, stát převzal vedení školství a ostatní správa škol přešla na místní, okresní a zemské školní rady. Byla nařízení povinná návštěva školy do 14 let a pro každý okres byla určena alespoň jedna měšťanská škola. Od roku 1817 byla ve […]

Současnost

Základní škola je úplnou základní školou, která se skládá ze tří součástí. Základní škola má kapacitu 650 žáků, školní družina má kapacitu 120 dětí a školní klub 80 dětí. V současné době vzhledem k demografickému vývoji navštěvuje školu 300 – 350 žáků, školní družinu 70 dětí a školní klub 80 dětí. Žáci se vyučují v cca 15 třídách, […]

Procházka po škole

ZDE jsme pro Vás připravili procházku školou. Na cestě uvidíte zejména odborné učebny jako je jazyková učebna, učebna fyziky, chemie, přírodopisu nebo výtvarné výchovy. Potom následuje ukázka některých tříd 1. stupně jako je třída 4.A a 5.A nebo učebny 7. ročníků. Navštívit můžete i školní klub, pracovnu psycholožky nebo konverzační učebnu. Procházka může začít.

Co nového v budově školy …

Během prázdnin došlo ve škole k modernizaci některých prostor. Jedná se zejména o vytvoření druhé počítačové učebny. Počítače jsou uspořádány do tzv. hnízd. Netradiční uspořádání pomáhá společné práci žáků na projektech a lepší vzájemné komunikaci. Postupně sem bude přemístěna i knihovna. Ve školní kuchyni byl nedostečný počet pracovních míst, opotřebením zničené kuchyňské linky a nevyhovující […]

Virtuální prohlídka

Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov