Fotogalerie 2013–2014

fotogalerie 2013-14

Kolektivy prvňáčků

PODÍVEJTE SE, na projekt s názvem Prvňáčci, který organizuje MF DNES ve spolupráci s firmou Prestige Photo s.r.o. Spočívá v tom, že MF DNES přinese fotografie prvňáčků ze všech prvních tříd našeho regionu. Naši prvňáčci se objeví na stránkách těchto novin dne 11. října 2013.

Co prožili páťáci?

Tentokráte nám v hodině výtvarné výchovy sluneční brýle vyprávěly, jak prožili páťáci prázdniny. Podívejte se i vy. Hana Jarošová

Exkurze na bioplynovou stanici

PODÍVEJTE SE, jak dne 1. 10. 2013 vyrazily třídy 4. A a 5. B na zajímavou exkurzi do Králík u Nového Bydžova, kde jim byl podán důkladný výklad o bioplynové stanici. Žáky toto téma velmi zajímalo, o čemž svědčily i jejich otázky.

Tajný cyklovýlet

V posledním zářijovém dni jsme se vydali i přes velkou nemocnost dětiček na tajný cyklo výlet. PODÍVEJTE SE. Trasa nebyla dlouhá vzhledem k věku dětiček, ale o to více byla zábavná. Dětičky s rodiči jely dle předem připravené TAJNÉ trasy podle barevných fáborků a u každého hledaly dopis s úkolem. Vše řádně splnily, a proto je na hřišti ve Vysočanech [...]

Volitelný předmět olejomalba pro deváťáky

I v letošním školním roce se na naší škole otevřel volitelný předmět olejomalba a jiné výtvarné techniky určený žákům devátých ročníků. Než začneme měnit bílá plátna v barevné představy a fantazie, byli jsme se podívat a inspirovat v novobydžovské galerii. Žákům se po dobu prohlídky věnoval promovaný historik pan Jaroslav Prokop, kterému patří naše poděkování. Fotografie z […]

Adaptační pobyt žáků 6. tříd

PODÍVEJTE SE na fotografie z adaptačního pobytu šesťáků. Ve dnech 4. – 6. září se naši letošní šesťáci zúčastnili adaptačního pobytu, díky němuž mohli lépe poznat sami sebe, stávající i nové spolužáky a v neposlední řadě zlepšit své schopnosti v rámci týmové spolupráce. Třídy 6. A a 6. B se spolu s třídními učitelkami Lenkou Vopálkovou a Veronikou Výprachtickou, [...]

Slavnostní přivítání prvňáčků

ZDE se podívejte na slavnostní přivítání prvňáčků v Jiráskově divadle a TADY si je můžete prohlédnout. Všem prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a rodičům hodně trpělivosti a radosti z jejich dítek.
14. stránka z celkem 14« První...1011121314

Virtuální prohlídka

Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC