Bližší informace k zahájení prezenční výuky přihlášených žáků 1. stupně

Informace je určená žákům 1. stupně:
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
– písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
– písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Třídní učitelé vás budou informovat o zjišťovat další informace – kdy bude žák odcházet a zda-li jej přihlásíte k odběru obědů ve školní jídelně.
Další informace: Nástup žáků 1. stupně.
Čestné_prohlášení

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC