Adaptační pobyt pro žáky 6. tříd

Pro žáky 6. tříd jsme v termínu od pondělí 7. do středy 9. září 2020 připravili adaptační program v Českém ráji (Eden Jinolice).

Již tradiční projekt TYMYJÁn (TY MY JÁ) umožňuje žákům, aby se na základě vlastních přímých zkušeností, zážitků, prožitků a prostřednictvím nejrůznějších aktivit blíže poznali navzájem, poznali svého třídního učitele, rozvíjeli kooperativní dovednosti, tvořivě řešili situace, které s sebou přináší mezilidské vztahy, vedli otevřenou komunikaci, zároveň respektovali individuální odlišnosti, utužovali vzájemnou důvěru, respekt a úctu. Na závěr programu by měli formulovat pravidla chování ve třídě, a tím podporovat pozitivní vztahy, zároveň minimalizovat rizikové chování.

 Stručný popis projektu a zdůvodnění

S projektem TYMYJÁn začínáme v 6. ročníku. V této době je nutné budovat kvalitní vrstevnický kolektiv, neboť se vytváří nový kolektiv z žáků  okolních škol a ve stávajících třídách dochází ke změně třídního učitele. Proto na začátek školního roku v souladu s ŠVP zařazujeme adaptační pobyt, který je jedním z kroků prevence rizikového chování.

Náplň adaptačního pobytu je vytvářena a realizována ve spolupráci výchovné poradkyně Mgr. Martiny Novákové, školní psycholožky PhDr. Aleny Šustrové a třídních učitelek – Hany Jarošové, Lenky Vopálkové a Jarmily Kubánkové. Připravený program zahrnuje různé aktivity, které korespondují s cíli průřezového tématu ŠVP Osobnostní a sociální výchova.

Celý pobyt je koncipován do 3 dnů v krásném prostředí Českého ráje. Během pobytu se budou střídat různé aktivity, jejichž cílem bude vzájemné poznávání, důvěra, tolerance, respekt, otevřenost, komunikační a kooperativní dovednosti, ale také různé pohybové hry.

Adaptačním pobytem však projekt TYMYJÁn nekončí. V průběhu roku budou následovat pravidelná třídní setkávání, na kterých bychom chtěli dále formovat kolektiv a posunovat kvalitu vztahů ve třídě směrem k pozitivnímu skupinovému prostředí.

Pro efektivní průběh adaptačního pobytu je ideální, aby se ho mohli zúčastnit všichni žáci. Členové Klubu přátel Klicperky získají příspěvek v hodnotě cca 150 Kč a cca 250 Kč  z grantu Královéhradeckého kraje (bude upřesněno podle počtu zúčastněných žáků).

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov