9. A na Úřadu práce v Hradci Králové

Ve středu 2. října 2013 jsme navštívili Úřad práce v Hradci Králové. Dozvěděli jsme se, jaké služby tato instituce občanům poskytuje a hlavně jsme získali informace potřebné pro své další studium. Pracovnice úřadu, slečna Špičáková, nás zasvěceně provedla po středních školách kraje, hovořila nejen o studijních nebo učebních oborech, ale probrala s námi i strategii našeho výběru.

Po poutavé dvouhodinovce jsme se vydali na hradecký Kavčí plácek, kde sídlí Středisko ekologické výchovy SEVER. Zde jsme si v přátelské atmosféře, zpravidla prostřednictvím her, osvěžili znalosti o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie a zamysleli, jak energii co nejšetrněji využívat. Díky pracovnicím obou institucí jsme prožili zajímavé a poutavé dopoledne se spoustou užitečných informací.

 

9.A

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Kdyby ses mohl(a) rozhodnout, který čas by měl trvale platit: