5. A po stopách moderní historie_2020

PODÍVEJTE SE, jak jsme si exkurzí do Prahy zopakovali učivo vlastivědy. V poslední době jsme se ve vlastivědě zabývali moderními dějinami. A protože je pro nás velmi důležité, abychom pochopili, jaké události formují naši společnost, věnovali jsme jim více času, než je v 5. třídě počítáno.
Exkurzi jsme zahájili v Knihovně Václava Havla, kde pro nás byl připraven workshop. Příjemná školitelka přiměla děti přemýšlet nejen o osobnosti Václava Havla, ale i o sobě samých. Potom jsme se vydali na procházku po místech, která jsou spjata s historií 20. i 21. století. Navštívili jsme Národní třídu s pamětní deskou k událostem 17. listopadu 1989, prohlédli jsme si dům DRN jako zástupce nejmodernější architektury. Viděli jsme bývalé sídlo StB v Bartolomějské ulici – tzv. „kachlíkárnu“, kavárnu Slavii, historickou i novou budovu Národního divadla. Povídali jsme si na Náměstí Václava Havla, obdivovali jsme kinetické umění v podobě Hlavy Franze Kafky od Davida Černého. Prohlédli jsme si jedinou kubistickou lampu na světě, viděli jsme i Magistrát Hlavního města Prahy. Prošli jsme se pasážemi Václavského náměstí, našli balkon Melantrichu, ze kterého poprvé hovořil Václav Havel k zaplněnému Václavskému náměstí. Navštívili jsme Palachův pomník a Palachův pylon, ukázali jsme si Státní operu i Národní muzeum. U Petschkova paláce, tzv. „pečkárny“ jsme si připomněli, že zde sídlilo Gestapo. Na Hlavním nádraží jsme si ještě prohlédli Památník rozloučení, který připomíná statečnost rodičů Wintonových dětí.
I přes složité cestování zpožděnými vlaky se nám exkurze vyvedla, učivo dostalo o něco reálnější obrysy. Děti už také ví, že v Praze je o moc víc zajímavých míst než ta turisty nejnavštěvovanější.

Alena Ducháčková

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC