Soutěž ve skákání gumy… Přijď si vyzkoušet

Třída 5. B ve spolupráci se školním klubem
pořádá soutěž ve SKÁKÁNÍ GUMY.
Kdy? 19. dubna 2018, od 14:00 hodin;
Kde? na školním hřišti nebo ve školním klubu;
Co si tu vyzkoušíte? Sestava několika skoků s různou obtížností…
Určeno pro žáky 1. stupně.
VYSKÁČETE SI PĚKNOU ODMĚNU…
TĚŠÍME SE NA VÁS.
Návrhy letáků si vytvořili sami žáci 5. B v hodině informatiky. Bodováním vybrali ten, který se jim nejvíce líbil a splnil všechny podmínky zadání. Autorkou je Anežka Žibrúnová.
skákání gumy
Použitý obrázek je z http://www.4kavky.cz, kde si také gumu na skákání můžete zakoupit. 🙂

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka některých učeben školy zde