3. schůzka Parlamentu Klicperky

V pátek 1. listopadu 2013 se o velké přestávce se konala 3. schůzka Parlamentu Klicperky.

Projednávali jsme:

1. Doplnění pořádaných akcí: 6. B si postará o uskutečnění soutěže ve stolním fotbale v měsíci lednu, akci apríl aneb … pro tento školní rok pořádat nebudeme.

2. V akci pomáháme si žáci mohou zakoupit motanici za 25 Kč a sbírka je určená na hiporehabilitaci koní. Zakoupit možno u členů Parlamentu nebo ve školním klubu. Zapojíme se i do sbírky Pomozte dětem. Schránka bude umístěná ve školním klubu, kam můžete dávat své příspěvky.

3. Seznámení členů s plány na nejbližší období.

4. Jak zamezit poškozování majetku? Poničené vypínače v šatnách, plýtvání toaletním papírem, mýdlem a podobně.

5.  Pořádání akcí

Zástupci třídy domluví přípravu soutěže s p. vychovatelkou KOVALSKOU a zajistí:

  • Propagaci soutěže (plakát pro třídy, propagaci ve školním rozhlase, informace na web)
  • Připraví soutěž (tvorba pravidel, příprava pomůcek)
  • Systém odměňování a návrh odměny
  • Připraví zprávu o konání soutěže (zajistí fotodokumentaci, článek na web apod.)
Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Využíváte knihobudku?
sýkora koňadra

Během víkendu 4. až 5. května se v budce s kamerkou, kterou provozuje ve svém areálu Základní škola Bezručova v Hradci Králové, vylíhla krásná ptáčátka sýkorek koňader. Video z budky je nonstop vysíláno na serveru Youtube. Přímý přenos zde