VÝSLEDKY –13. ročník „BĚHÁ CELÁ ŠKOLA 2019“

PODÍVEJTE SE, jak ve čtvrtek 26. září 2019 se uskutečnil již 13. ročník přespolního běhu naší školy. Dopoledne sportovali chlapci a dívky z prvního stupně, z provozních důvodů se nemohly zúčastnit děti ze školy v Prasku, k malé radosti nás pořadatelů a větší našich paní učitelekJ, jelikož ubyla konkurence. Počasí nám tento rok přálo, bylo krásné babí léto, což bylo základem pro zdárný průběh závodu. Rozzářené oči všech dětí při vyhlašování výsledků potvrdily to, že dobrá věc se opět podařila. Pochvalu zaslouží všichni – dívky i chlapci prvního stupně naší školy a zároveň všechny naše paní učitelky, protože ochotně pomáhaly s organizací běhu a stihly zároveň povzbuzovat své malé běžce a běžkyně. Některé z nich si běh na 1000 metrů dokonce vyzkoušely i se svými třídami.

Po obědě si to na delší trati 1500 metrů rozdali mezi sebou žáci a žákyně šestých až devátých tříd. I zde jsme byli svědky hodnotných výkonů chlapců i dívek, ale hlavně jsme se přesvědčili, že až na malé výjimky se tento závod líbil a nevadil všem sportovně založeným dětem z druhého stupně naší školy. Pochvalu zasluhují všichni aktivní běžci a běžkyně, protože se sami na sobě přesvědčili co zvládnou, a že je pro ně sport součástí zdravého životního stylu. Výsledky a fotodokumentaci z celého dne najdete v nejbližší době na webových stránkách naší školy.

Děkuji i paní učitelce Zmítkové, panu učiteli Prokopovi a pomocnicím a pomocníkům z 9.A, kteří všichni přispěli ke zdárnému průběhu závodu, a věřím, že se za rok zase na „lukách“ při 14. ročníku přespolního běhu Klicperky opět sejdeme v hojném počtu.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA.

Petr Mikšíček, učitel Tv ZŠ V. Kl. Klicpery

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC