Matematický klokan 2014

Matematické znalosti a logické uvažování si budou moci vyzkoušet žáci 4. až 9. tříd v pátek 21. 3. 2014 od 8.55 hodin a žáci 2. až 3. tříd v pondělí 24. 3. 2014. 

Něco k historii:

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 5 kategorií: Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů, takže lze tedy získat maximálně 120 bodů. V kategoriích Klokánek, Benjamin a Kadet je na řešení vymezeno 60 minut čistého času, v kategoriích Junior a Student je doba řešení 75 minut.
V nejmladší kategorii Cvrček soutěží žáci 2. a 3. tříd.

V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Statistické výsledky spolu se zadáním soutěžních úloh a správnými odpověďmi jsou uveřejněny ve sborníku každého ročníku, který vydává JČMF a bývá rozesílán jednotlivým oblastním důvěrníkům této soutěže.

Pravidla soutěže Matematický klokan – kategorie Klokánek, Benjamín, Kadet
V kategorii
 Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ,
 Benjamín soutěží žáci 6. a 7. tříd ZŠ a studenti primy a sekundy osmiletých gymnázií,
 Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií.

Soutěžící v kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet mají čas na zpracování 60 minut + 15 minut organizační práce.

Ve všech kategoriích řeší soutěžící 24 úloh. Úlohy jsou rozlišeny podle předpokládané obtížnosti:
1. – 8. úloha za 3 body,
9. – 16. úloha za 4 body,
17. – 24. úloha za 5 bodů.

Za každou správnou odpověď získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5), za každou neřešenou úlohu body nezíská ani žádné neztratí (je mu přiděleno 0 bodů), za každou nesprávnou odpověď se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů, ale pouze 1 bod)!
Každý soutěžící ve zmíněných kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body, to aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků. Znamená to tedy, že lze tedy získat maximálně 120 bodů.

Soutěžící zaznamenávají své odpovědi do „karty odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností.

Při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.

Virtuální prohlídka