2. schůzka Parlamentu Klicperky 2019

V úterý 8. října 2019 se uskutečnila 2. schůzka zástupců z 5. až 9. tříd Parlamentu Klicperky.
Program:
1. Stanovy Parlamentu Klicperky (souhlas všech zástupců);
2. Třídění odpadu ve třídě. Naplněné krabice bude služba ve třídě odnášet do kontejneru. Výsledky kontroly a dokumentace vyrobených sběrových nádob bude zveřejněna – připravila 9. B. Tetrapack od mléka se bude odevzdávat do sběrových nádob na chodbách. Kaštany odevzdat nejpozději do 14. 10. 2019.
3. Pravidelné akce – úklid před školou (v tomto a příštím týdnu třída 8. A – vyhazování krabic s mlékem před školu);
4. Udržování čistoty na WC – splachování;
5. Nahlášené akce – díky všem zástupcům za odevzdané akce, které budou spolupořádat se školním klubem pro své mladší spolužáky.
Úkol:
1. Vymyslet téma na 1. dubna – Apríl aneb …
Návrh AKCÍ.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC