„Naučme děti myslet“ říká prof. RNDr. Milan Hejný

POZVÁNKA na otevřenou výuku v 1. a 6. třídě.

„Naučme děti myslet“ říká prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., a kol.

Vážení rodiče,
dovolte pár slov o našich netradičních učebnicích. Dítě je zvídavé. Má potřebu hledat, řešit, zkoumat, objevovat a povídat si o tom
s kamarády. Naše učebnice vycházejí z této přirozené potřeby dítěte. Nabízejí žákům různorodé úlohy. Snadnější, náročnější i velice
náročné, často vložené do světa dětských zkušeností. Žáci spekulují, objevují, radí se. Radost z vyřešené úlohy motivuje žáka k další
práci, která mu může opět přinést skvělý pocit radosti z objevu. Tak se v mysli dítěte postupně buduje kvalitní matematické poznání,
založené nikoli na „nabiflovaných“ pravidlech, ale na porozumění.

Matematika, která rozvíjí logický úsudek a představivost dětí. Chcete se zapojit do výuky matematiky vlastního dítěte?
Výborně, zapojte se. Ale respektujte základní tezi naší metody: Vše objevují žáci sami. Nechte si od své ratolesti vyložit, jak se co řeší. Projevte radost nad tím, když se chlubí, co všechno vyřeší a odhalí. Pokud si s něčím neví rady a vy mu prozradíte, jak na to, chováte se jako zahradník, který ve snaze urychlit růst květin, je povytahuje ze země. Někdy i vy zažijete radost, když se vám povede vyřešit
některou zapeklitou úlohu. Pochlubte se tím manželovi/manželce, ale odolejte pokušení pochlubit se dítěti, které tuto úlohu ještě nevyřešilo. Můžete ovšem s dítětem o úlohách rozmlouvat, nebo se i přít, ale musíte mít stále na paměti, že v této dvojici je dítě tím, kdo vysvětluje, a rodič tím, komu je vysvětlováno. Před dvěma tisíci lety pravil Seneca: Docendo discimus (Učíce, sami se učíme.). Tedy
tím, že vám dítě něco vysvětluje, se samo učí a navíc získává důležité intelektuální sebevědomí. A ještě jedna zásadní věc. Matematika není o rychlém a správném počítání. Je o kvalitě myšlení. Rychle a spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na trhu práce vaše dítě v budoucnu neprodá. Co je a bude stále více žádáno, je schopnost řešit problémy a komunikovat. naše metoda učí obojí.

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Využíváte knihobudku?
sýkora koňadra

Během víkendu 4. až 5. května se v budce s kamerkou, kterou provozuje ve svém areálu Základní škola Bezručova v Hradci Králové, vylíhla krásná ptáčátka sýkorek koňader. Video z budky je nonstop vysíláno na serveru Youtube. Přímý přenos zde